100 вчителів взяли участь у спецкурсі «Наука та релігія: від протистояння до взаємодоповнення»

На запрошення Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Львівської обласної державної адміністрації (ЛОІППО), науковий співробітник Східноєвропейського інституту теології, Роман Завійський, реалізував програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Наука та релігія: від протистояння до взаємодоповнення». На сьогодні близько 100 вчителів середніх шкіл західного регіону взяли участь у спецкурсі, який має на меті впровадження найсучасніших комплементарних підходів у сфері науки, філософії та релігії, зокрема гармонізації  наукового та релігійного світоглядів, а також надає науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів у їх підготовці до роботи в умовах демократизації освіти в України, розбудови нової української школи відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти.

Учасники курсу знайомилися з історичними моделями співвідношення природничих наук і релігії, віри та розуму. Розглянули такі теми: природа людини, походження людства як біологічного виду, виникнення життя на Землі, походження Всесвіту, етичний вимір буття людства, а також відповіли на питання: Чи підтримує наука атеїзм? Чи може науковець природничих наук бути вірянином? Який зв’язок науки, релігії та моралі? У чому унікальність людини у Всесвіті ? Дискутували учасники курсу про те, як застосувати в освітньому процесі ці підходи на перетині науки та релігії в предметах шкільної програми: біологія, фізика, природознавство, хімія та християнська етика. 

Запропонована програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників була розглянута і рекомендована до затвердження на засіданні кафедри суспільствознавчої освіти та врешті затверджена науково-методичною радою ЛОІППО. На сьогодні ЛОІППО є базовою установою для роботи із більш як 48 тис. педагогічних працівників області, які зацікавлені у підвищенні своєї професійної кваліфікації, координує науково-методичну діяльність 1487 колективів загальноосвітніх, 549 дошкільних навчальних закладів та 88 позашкільних установ. За результатами підвищення кваліфікації учасники спецкурсу отримали відповідні сертифікати.

Поділитися