Освіта

ОДИН ІЗ НАЙПОШИРЕНІШИХ СТЕРЕОТИПІВ СУЧАСНОСТІ – НАУКА І РЕЛІГІЯ НЕСУМІСНІ

Наука та релігія: від протистояння до взаємодоповнення – це проєкт, що направлений на впровадження найсучасніших комплементарних підходів у сфері науки, філософії та релігії, зокрема гармонізації  наукового та філософсько-релігійного світоглядів. 

Цілі проєкту


сприяти обміну знаннями, розповсюдженню інформації у галузі науки і релігії в комплементарному ключі


сприяти розвитку внутрішньої мережі, співпраці та творенню освітньої платформи для гармонізації релігійного та наукового світоглядів


проведення інформаційних кампаній, тренінгів та освітніх заходів, що сприятимуть зміні ставлення різних типів зацікавлених сторін та широкої громадськості

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Україна

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1. Загалом цей проєкт націлений на різні групи (релігійні громади, університети, освітні та дослідницькі установи, школи, неурядові організації; студенти, школярі, вчителі та широка громадськість).

2. Фокус на вчителях і школярах 9-х класів.

Один із найпоширеніших стереотипів сучасності — наука та релігія по суті несумісні. Хоча це спростовано на концептуальному рівні, все ж таки цей стереотип ще побутує в людській уяві, яка вкорінена в історичних кліше, які значною мірою сприяють напруженню та взаємному протистоянню між релігійним та науковим світоглядами. Нові реалії: швидкий науково-технічний прогрес, пандемія, екологічні катаклізми кидають виклик нашим загальнолюдським цінностям, окреслюючи наші стосунки з новими технологіями як корисні, або ж шкідливі. Наука в свідомості молодих українців – це місток між уявою та майбутньою реальністю. Проте ми, не розуміючи всіх деталей того, як ці нові технології кидають виклик нашим загальнолюдським, релігійним та культурним ідентичностям, відчуваємо невизначеність та помилкову напругу між наукою та релігією. Для цього ми повинні задіяти інтелектуально обидві сфери.

Ми дослідили можливість розробити та організувати модульні сертифікатні курси для вчителів з акцентом на перетині науки та релігії з наступних предметів в рамках шкільної програми: Біологія, Фізика, Природознавство, Хімія, Астрономія. Однак є ще багато деталей щодо конкретних параметрів, змісту, дидактики, процедур та практичних моментів.

Очікувані результати

  • впроваджено найсучасніші комплементарні підходи у сфері науки, філософії та релігії, зокрема гармонізації наукового та філософсько-релігійного світоглядів
  • видано посібники та робочі зошити для вчителів і школярів 9-х класів
  • створено відео та аудіо контент
  • створено веб-сторінки з відео та аудіо контентом
  • проведено тренінги для вчителів 9-х класів